Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nevyplacená mzda za zkušební dobu

14.7.2017

Nevyplacená mzda

Dobrý den 18.4 mě skončil pracovní poměr ve zkušební době od 19.4 jsem v neschopnosti do dnešního dne mě ještě nepřišli peníze, Děkuji Mikolášková

Vážená paní Mikolášková

Existuje ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15. dne nemocenské a dále. Vyplácet je Vám bude OSSZ poté, co bývalý zaměstnavatel doloží veškeré dokumenty. Pokud toto neučiní, je třeba ho urgovat o toto doložení a případně podat návrh na inspektorát práce.

S pozdravem, Vaše nároky.cz