Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nevyplacení mzdy zaměstnavatelem

27.3.2018

Nevyplacená mzda Ukončení pracovního poměru

V případě okamžitého zrušení PP zaměstnancem z důvodu nevyplacení mzdy, nebo její části. Zrušení "pouze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl." Znamená to, že lhůta začíná jedině 15. den po lhůtě splatnosti mzdy a běží jen do dalšího patnáctého? A k čemu je tam to "nejpozději do jednoho roku? Můj zaměstnavatel uznával chybu a sliboval nápravu, až ta měsíční lhůta uběhla a náprava nenastala. To nyní již okamžitou výpověď dát nemohu? Nebo je za to, že jsem se o důvodu k okamžité výpověďi dověděl, považována až doba, kdy selhaly pokusy se dohodnout a sliby zaměstnavatele? Děkuji za radu.

Dobrý den,

dle § 59 ZP je lhůta dvouměsíční, a je tzv. subjektivní – tj. kdy přesně jste se dozvěděl, kdy Vám nebyla vyplacena mzda. Roční lhůta je objektivní.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz