Právo na vaší straně

Bydlení: Nezájem o prodloužení nájmu

27.3.2018

Nájemní smlouva

Nájem na dobu určitou s automatickým obnovením nájmu,nutno oznámit že dál nemám zájem pronajímat, stačí doporučené s dodejkou? Co když nepřeberou?

Dobrý den,

dle § 570 občanského zákoníku bude právní jednání (v tomto případě nesouhlas s obnovením nájmu) vůči protistraně účinné okamžikem dojití. Pokud protistrana vědomě zmaří dojití (tedy nepřebere dopis) nastává právní fikce toho, že jí bylo řádně doručeno. Co do formy je doporučený dopis s dodejkou dostačující k prokázání, že dopis byl buďto doručen, nebo že jej protistrana nepřevzala.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení