Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nová smlouva až od ledna 2019

10.12.2018

Dovolená Pracovní smlouva

Dobrý den, 20.12. mi končí smlouva na dobu určitou. Muze mi zaměstnavatel dát novou smlouvu až od ledna 2019? A co nevybraná dovolená, tu mi převede nebo proplati? Dekuji, s pozdravem.

Dobrý den,

pracovní smlouva na dobu určitou může být sjednána nejvýše na dobu 3 let a může být maximálně 2x prodloužena. Pokud tedy nejde o prodloužení pracovního poměru potřetí, je takový postup v pořádku. Ohledně dovolené bych Vám doporučoval pokusit se se zaměstnavatelem dohodnout. Obecně by Vám mělo být umožněno dovolenou před skončení pracovního poměru vybrat, v případě, kdy toto vybrání není z vážných důvodů možné, musí dojít ze strany zaměstnavatele k jejímu proplacení.