Právo na vaší straně

Bydlení: Odstoupení od nájemní smlouvy

4.12.2017

Nájemní smlouva

Dobrý den, včera jsem podepsal nájemní smlouvu na byt, který se mi nezdá způsobilý, mohu ihned odstoupit od nájemné smlouvy, nebo musím na něco čekat? Děkuji mnohokrát

Dobrý den,

ve Vašem případě záleží, jestli jste uzavřel nájemní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Nájemce může vždy vypovědět nájem na dobu neurčitou, a to i bez udání důvodu. Smlouva na dobu určitou může být vypovězena pouze v případě, že si to strany ve smlouvě sjednaly, nebo v případě, že se změní okolnosti, z nichž nájemce a pronajímatel vycházeli při uzavření smlouvy, a to do takové míry, že od nájemce nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení