Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Odškodnění úrazu při pracovní cestě

29.4.2016

Pracovní úraz

Dobrý den, prosím o odpověď na tento můj dotaz, váhám, jestli mám akceptovat názor pojišťovny Kooperativa, zdá se mi že nemají pravdu. Můj manžel měl 19.2.2014 při své služební cestě (jako ředitel léčebného ústavu) těžkou dopravní nehodu, auto řídil sám, neprokázalo se, proč vjel z ničeho nic do protisměru, nepředjížděl, jel pomalu v koloně, nakonec se to uzavřelo, že měl nějakou náhlou zdrav. indispozici. Úraz byl mnohočetný, vpodstatě neslučitelný se životem, ale 1 rok a 3 měsíce přežíval - nejprve několik měsíců na přístrojích, pak ve vegetativním stavu a již nikdy se k plnému vědomí neprobudil. zemřel 20.5.2015 na pneumonii. Případ je řešen jako pracovní úraz. První bodové ohodnocení bolestného atd. bylo učiněno cca v květnu 2015, kdy jsem byla upozorněna ošetřujícím lékařem, který tabulky vyplňoval, že sice od 1.1.2014 platí nový Občanský zákoník se zvýšenými úhradami za úrazy, ale speciálně pojišťovna Kooperativa, u které je zaměstnavatel pojištěn, žádá ohodnocení podle starých tabulek, že se nový OZ netýká pracovních úrazů. Já jsem trvala na ohodnocení podle nového OZ a bylo to Kooperativě posláno. Ta mi toto ohodnocení poslala zpět s tím, že trvají na ohodnocení podle starých postupů........Akceptovala jsem to, stav mého manžela byl pro mě tak náročný, že jsem se nehodlala nějak bránit a ošetřující lékař v srpnu 2015 ohodnotil pracovní úraz mého manžela znovu a "postaru" a poslala jsem to Kooperativě znovu. 1.10.2015 vláda rozhodla, že i na pracovní úrazy, které se staly po 1.1.2014, se vztahuje nový OZ, tedy vyšší ohodnocení. Alespoň to já tak chápu a domnívám se, že ničím jiným toto rozhodnutí není podmíněno. Kooperativa mi tvrdí, že i nadále trvá na ohodnocení "postaru", tedy vpodstatě jde o poloviční plnění, protože ohodnocení jí bylo poslání v srpnu 2015 (tedy před vládním rozhodnutím). Já de domnívám, že v celé věci je jediné kritérium - pracovní úraz po 1.1.2014. A tudíž má být finanční plnění podle nové OZ. Myslím si, že vláda neurčila, že je její rozhodnutí pro pracovní úrazy platné až od 1.10.2015. Nebo se mýlím? Děkuji za odpověď. MUDr. Jiřina Jirešová

Dobrý den,

máte na mysli nařízení č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Z přechodného ustanovení tohoto nařízení, v § 10, že Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nařízení.

Odškodnění podle nového nařízení by Vám tedy náleželo pouze v případě, že by bolest byla lékařským posudkem ohodnocena až po 1. 10. 2015. To bohužel není Váš případ, tudíž pojišťovna postupovala správně.

Dnes jsme pomohli vyřešit již 15 případů
Dnes se k nám registrovalo 36 klientů