Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Odškodnění za nemoc z povolání

14.12.2018

Nemoc z povolání

Jak dlouho po ukončení pracovního poměru mám nárok na uznání a odškodnění za nemoc z povolání.

Dobrý den,

uznat nemoc z povolání Vám může lékař třeba i po deseti letech, právo na uznání nemoci se nepromlčuje. Ovšem promlčuje se právo na plnění, v tomto případě tedy renta. Obecná promlčecí doba činí 3 roky.

V praxi Vám tedy může být uznána nemoc z povolání kdykoliv, ovšem na proplacení renty máte nárok pouze tři roky zpětně tzn., že pokud Vám bude uznána nemoc z povolání deset let zpět, renta Vám bude proplacena pouze 3 roky zpětně, zbylých 7 let bude již promlčené.

S pozdravem

Vaše nároky.cz