Právo na vaší straně

Bydlení: Odstoupení od rezervační smlouvy kvůli změně podmínek

24.5.2018

Odstoupení od rezervační smlouvy

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně rezervační smlouvy. Podepsal jsem rezervační smlouvu developerské společnosti a složil zálohu 100 tis. kč. Před uzavřením rezervační smlouvy jsem měl k náhledu smlouvu o smlouvě budoucí (zaslanou e-mailem), která se uzavírá do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Po podpisu rezervační smlouvy jsem obdržel smlouvu o smlouvě budoucí, kde byl změněn datum v bodě: "Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty - 1. Budoucí kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ex nunc (s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně) v případě, že: a) podmínky pro odeslání výzvy k uzavření Kupní smlouvy dle čl. III. odst. 9 nebudou splněny nejpozději do 30. 9. 2020" Předchozí datum zde bylo 30. 6. 2020. Když jsem se ptal, proč je zde jiné datum, bylo mi sděleno, že se jednalo o chybu v předchozí smlouvě, a že trvají na datu 30. 9. 2020. Vše mám doložitelné v e-mailové komunikaci, mám v e-mailu i zaslané přílohy - smlouvy, před a po. Je možné na základě tohoto od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení částky 100 tis. Kč? Děkuji za odpověď S pozdravem Milan široký

Dobrý den,

k řádnému posouzení Vašeho problému by bylo nutno znát obsah jak rezervační smlouvy, tak i samotné smlouvy o smlouvě budoucí. Za tohoto nedostatku informací Váš dotaz nelze bohužel zodpovědět.

Zpět do Bydlení