Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Odstupné při nemoci z povolání

3.3.2017

Nemoc z povolání

Dobrý den, příští týden jdu na vyšetření karpálního tunelu a závodní lékařka mi sdělila, že pokud se tato diagnoza potvrdí, nepustí mě již v zaměstnání na stávající místo. Pokud nebudou mít pro mne místo jiné, dostanu výpověď. Chtěla bych vědět, zda mám za těchto podmínek nárok na odstupné. Děkuji za odpověď.

V případě, že s Vámi bude rozvázán pracovní poměr (výpověď) z důvodu uvedených v § 52 písm. d) ZP (pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhla-li jste na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice – platí např. pro horníky) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší Vám od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku (pokud se zaměstnavatel nevyviní, tzn. neprokáže, že nemoc z povolání vznikla již v předchozím zaměstnání). Pokud jste však podle lékařského posudku pozbyla dlouhodobě zdrav. způsobilost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (věk, dlouhodobá nemoc), nemáte ze zákona nárok na odstupné)

S pozdravem

Vaše nároky.cz