Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Okamžité zrušení pro nevyplacenou mzdu

27.7.2017

Nevyplacená mzda

Dobrý den, manžel by chtěl použít § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce i když od 1.7 do 31.8. mu začala běžet dvouměsíční výpověď ....Vzhledem k tomu že 15.7 mu stále nebyla vyplacena mzda za květen (teď i za červen) splnil pro tento paragraf zákonné podmínky. Jak postupovat a na co má nárok??? Bude podávat teda tuto 2 výpověď písemně - doporučeně s dodejkou. Má nárok na nějaké odstupné + zaplacení dovolené kterou nevyčerpal. Děkuji

Vážená paní,

V případě hrubého porušení zákoníku práce může manžel podat i okamžité zrušení pracovního poměru, ačkoliv je momentálně ve výpovědní době. Toto zrušení je nutné písemně doručit zaměstnavateli. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tj. minimálně dva měsíce (nebyla-li sjednaná delší výpovědní doba). V případě nevyčerpané dovolené při skončení pracovního poměru náleží zaměstnanci právo na její proplacení, pokud se se zaměstnavatelem nedohodl na jejím přenesení k druhému zaměstnavateli.

S pozdravem, Vaše nároky