Právo na vaší straně

Bydlení: Oprava v družstevním bytě

13.1.2017

Družstevní byt

Dobrý den, bydlím v družstevním bytu, který jsem letos v září koupila a v jednom pokoji je dřevěný sloup, který podpírá střechu. Je ve velice špatném stavu. Mám ho na vlastní náklady opravit nebo je to věcí družstva ? Děkuji za odpověď ! IK

Dobrý den,

jestliže došlo k převedení užívacích práv, nicméně byt je nadále ve vlastnictví bytového družstva, máte povinnost v bytě hradit pouze drobné opravy, s jakýmikoli většími opravami se můžete obrátit na bytové družstvo jakožto na vlastníka, který Vám byt v podstatě pronajímá. Má tedy povinnosti jako kterýkoli jiný pronajímatel, přičemž dle § 2265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí vadu či poškození v přiměřené době poté, co jste mu je oznámila, odstranit. Pokud tak v přiměřené době neučiní, můžete dle odst. 2 uvedeného ustanovení odstranit vadu na vlastní náklady a požadovat náhradu odůvodněných nákladů. Pokud došlo vysloveně k převodu vlastnického práva k bytu (tedy včetně převodu nemovitosti a zápisu Vašeho vlastnictví bytu do katastru nemovitostí), pak musíte vady odstranit na vlastní náklady.

Zpět do Bydlení