Právo na vaší straně

Bydlení: Oprávněnost doplacení nájemného

28.5.2018

Pronajatý byt

Dobrý den V r. 1981 mi byl přidělen obecní byt. V r. 2010 přešel dům do rukou soukr. vlastníků s nimiž jsem však neuzavřel z důvodů pro mě nevýhodných novou nájemní smlouvu. Šlo o změnu z doby na neurčito na určito. Proto se mnou noví majitelé přestali komunikovat a nevystavili mi ani nový ev. list. Toho jsem nakonec dosáhl v r. 2011 a v něm byla stanovena cena holého nájemného krom služeb na 425 Kč. O rok později v r. 2012 mi byl po dohodě holý nájem navýšen na 709 Kč. Koncem r. 2014 jsem byl osloven prostřednictvím advokátní kanceláře návrhem na zvýšení nájemného jehož účelem bylo dosažení placení holého nájemného do obvyklé výše v dané lokalitě. Protože ale bylo založeno na nepravdivých údajích, toto jsem advokátní kanceláři i majitelům sdělil a od té doby jejich snahy o navyšování holého nájemného ustali a neobdržel jsem od té doby ani nový ev. list s novou částkou holého nájemného. Místo toho se zaměřili na výpověď z bytu, čehož také dosáhli a 25.2.18 jsem se z bytu vystěhoval. Byl mi také vystaven předávací protokol - ukončení nájmu. Nyní mi od adv. kanceláře, která majitele domu zastupuje přišla výzva k doplacení obvyklého nájemného ve výši cca 67 000 Kč. Chtěl bych vědět, zda je jejich požadavek oprávněný, či bude pro mne lepší nechat v tomto případě rozhodnout o jejich nároku soud. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Pavel Reinelt

Pěkný den,

pokud jste s návrhem v roce 2014 nesouhlasil, respektive jste do dvou měsíců nevyjádřil v písemné formě souhlas se zvýšením nájemného, měl pronajímatel tři měsíce na to, aby se s návrhem na zvýšení obrátil na soud. Pokud se tak nestalo, tak uplynutím těchto tří měsíců soud návrhu nevyhoví. Z uvedených informací by jejich požadavek oprávněný být neměl.

Zpět do Bydlení