Právo na vaší straně

Bydlení: Oznámení neprodloužení smlouvy mailem

27.7.2017

Nájemní smlouva

Dobrý den pronajimatelka nám dva měsíce před skončením smlouvy na dobu určitou a to na 12 měsíců. Oznámila emailem ze nám neprodlouží smlouvu. Dodržela oznamovací lhůtu i pokud to oznámila emailem? Děkuji Vám za radu Calvin

Vážený pane Calvine

Občanský zákoník požaduje, aby v písemné formě bylo doručeno pouze rozhodnutí pronajímatele o výpovědi z nájmu. V případě nájmu na dobu určitou tento skončí uplynutím doby. Písemné výzvy je třeba pouze v případě, že nájemní doba uplyne a pronajímatel ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí doby oznámí nájemníkovi, že již nechce pokračovat v nájemní smlouvě.

S pozdravem, Vaše nároky

Zpět do Bydlení