Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Platí zaměstnavatel odborné vyšetření?

11.12.2018

Lékař Odborné vyšetření

Dobrý den, je zaměstnavatel povinen proplatit zaměstnanci odborné vyšetření (hluk, prach, vibrace) Děkuji M. K.

Dobrý den,

záleží z jakého důvodu jste byli na odborném vyšetření. Vstupní lékařskou prohlídku, která může pozůstávat i z odborných vyšetření, hradí uchazeč o zaměstnaní. Zaměstnavatel uhradí prohlídku, jestliže s uchazečem následně uzavře pracovněprávní vztah.

Zaměstnavatel dále hradí zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami, a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Zaměstnavatel nehradí posuzování a sledování nemocí z povolání