Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Platnost ústní dohody

26.8.2016

Nevyplacená mzda

Dobrý den, timto si Vás dovoluji požádat o odpověď na následující dotaz. Zaměstnavatel na zaměstnanci požadoval pracovní pohotovost po pracovní době,byla sjednána ústní formou. Zaměstnanec na zaměstnavateli požaduje odměnu v období pracovního poměru za denní pracovní pohotovost ve výši 10% průměrného výdělku.Jednalo se o nově vznikající zařízení s nepřetržitým provozem ( Alzhaimercentrum - výkon práce tech.zabezpečení budovy). Dosazený ředitel zařízení odvolaný. Zaměstnanec není již v pracovním poměru odešel na dohodu.Zaměstnanec navrhl před 2 měs.,majitelům zařízení dohodu na finanční vyrovnání,na doporučenou poštovní zásilku nereagují.Jaký mám zvolit další postup. Děkuji.

Dobrý den, u dohody o pracovní pohotovosti není zákonem vyžadována písemná forma, i ústní dohoda tak je platná. Ovšem ústní forma působí velké problémy právě v uvedeném případě, neboť existenci ústní dohody je těžké prokázat. Bez listinného důkazu bude velmi těžké vymoci finanční nárok a prokázat jeho oprávněnost. Pokud budete chtít případ řešit soudní cestou, budete tak potřebovat zajistit důkazy o tom, že k ústní dohodě došlo a pracovní pohotovost byla vykonávána.