Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Po odečtení osobního ohodnocení mzda pod minimální

11.10.2018

Minimální mzda Mzda

Dobrý den,na portálu úp jsem si našla zaměstnání, kde nabízeli 16 000 až 19 500 výplatu. Ve smlouvě jsem pak měla základ 9 500 plus osobní ohodnocení 5 500. Pokud mě ale zaměstnavatel sebere celé osobní ohodnocení a odečtu-li daň a pojistku jsem hluboko pod minimální mzdou. Nebo to je zcela v pořádku. Děkuji

Dobrý den,

pro posouzení je podstatné, jestli je zmíněné osobní ohodnocení nárokovou nebo nenárokovou složkou mzdy.

Pokud jsou podmínky pro jeho získání objektivně stanoveny (např. určitý počet prodaného zboží) a není upraveno, že o přiznání tohoto ohodnocení rozhoduje zaměstnavatel, jedná se o nárokovou složku. Nárokovou složku je zaměstnavatel povinen vyplatit v nejbližším výplatném termínu, jestliže zaměstnanec splnil stanovené podmínky.

Nárok na nenárokovou složku mzdy nevzniká splněním podmínek ale až přiznáním zaměstnavatelem nebo nadřízeným zaměstnancem. Až po jejím přiznání, je zaměstnavatel povinen tuto složku mzdy vyplatit v následujícím výplatním termínu. Nenárokové osobní ohodnocení bude většinou stanoveno jako odměna za dobré pracovní výsledky.

Minimální mzda je určena pro stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin. V případě kratší pracovní doby přísluší zaměstnanci pouze nižší mzda odpovídající takto sjednané kratší době. Nedosáhne-li mzda minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou a minimální.