Právo na vaší straně

Bydlení: Podpis dodatku k převodu podílu

14.7.2017

Družstevní byt

Dobrý den, družstvo po nás chce podpis dodatku k převodu družstevního podílu, ve kterém se píše toto: "Převodci i nabyvatel potvrzuji, ze uznávají převáděny družstevní podíl ve výši 54.000 Kč. Tento podíl bude nabyvateli vyplacen bytovým družstvem , pokud bude jeho členství zrušeno"

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici kompletní znění smlouvy, není příliš jasné, o co se jedná a na co se tedy ptáte. Z toho, co uvádíte, se dodatek nezdá být nijak zvláštně napsaný, pouze uznáváte, jaká je výše převáděného podílu.

S pozdravem Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení