Právo na vaší straně

Bydlení: Pokuta za pozdní vyúčtování smlouvy

1.11.2018

Nájemní smlouva

Dobrý den, pronajmul jsem na základě nájemní smlouvy byt v období 1.9.2015-31.8.2016, poté jsem se stejnou nájemkyní uzavřel druhou nájemní smlouvu na období 1.9.2016-31.8.2017. Vyúčtování jsem jí za obě smlouvy zaslal dne 17.5.2018. V obou smlouvách mám vyúčtování do 30.4. následujícího roku. Nájemkyně si nároku pokutu za pozdní vyúčtování. Výpočet pokuty je následující: 1. NS ... 365+17 dní 2. NS .... 17 dní, celkem 399 dní x 50 Kč/den = 19950 Kč. Ona si ale nárokuje více. Je tento výpočet správný? Lze si v následujících nájemních smlouvách tuto pokutu smluvně snížit?

Dobrý den,

pokuta za prodlení se řídí §13 Zákona č. 67/2013 Sb. (Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty), podle kterého nedošlo-li k ujednání, činí výše pokuty za každý započatý den 50 Kč. Výpočet tedy, jak jej uvádíte, je správný. V následujících smlouvách je však možné tuto pokutu smluvně snížit. V zákoně je uvedena pouze její maximální výše, kterou je právě 50 Kč za den.

Zpět do Bydlení