Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Poslal jsem zaměstnavateli výpověď poštou, ale on nebyl zastižen

1.11.2018

Pracovní smlouva Výpověď smlouvy

Dobrý den, k 31.10. jsem chtěl zaměstnavateli podat výpověď, nebylo možné se s ním setkat osobně, zaslal jsem poštou na dodejku. Zaměstnavatel nebyl zastižen a dopis nepřevzal, tento byl uložen na poště. Jak je to s výpovědí, pokud si zaměstnavatel poštu nepřevezme ani na poště a ta mi bude doručena zpět? Děkuji.

Dobrý den,

podle § 337 odst. 3 zákoníku práce, je písemnost určená zaměstnavateli doručena jeho převzetím. Pod pojmem „převzetí“ v tomto případě rozumíme to, že se písemnost dostala do sféry dispozice zaměstnavatele a zaměstnavatel tak má možnost se s jejím obsahem seznámit. Pokud byl dopis uložen na poště, má zaměstnavatel možnost si jej vyzvednout a seznámit se s jeho obsahem a k převzetí tak již došlo.