Právo na vaší straně

Bydlení: Předání bytu

22.8.2016

Vrácení kauce

Dobrý den, ke dni 31.7.2016 jsem majitelce bytu předala klíče od bytu, který jsem cca 4 roky užívala se svými dětmi a manželem. Při podepsání smlouvy jsem předala kauci 10000,-Kč. Majitelka bytu se byla 2x podívat na byt s tím, že se jí nelíbí vymalování bytu, jinak že je vše v pořádku. Dnes 4.8.2016 mi napsala SMS zprávu, že se bude malovat celý byt, opravovat lišta u skříně, sporák a čistit sedací souprava a že cena bude 12500,-Kč. V předávacím protokolu se píše pouze o malbě a že případné vymalování uhradí nájemce.Při předání klíčů se majitelce ale nebilo vymalování obýváku a dětského pokoje (což v protokolu už není). Majitelka po mě chce úhradu malby celého bytu, je nutné, abych toto hradila, když je to běžné opotřebení a vymalováno bylo? Jen jí se to nelíbilo? Děkuji.

Dobrý den, situaci upravuje § 2293 občanského zákoníku. Nájemce odevzdá při skončení nájmu byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání, a na vady, které je povinen odstranit zaměstnavatel.

Nájemce je před odevzdáním bytu povinen provést běžnou údržbu a drobné opravy, které definuje nařízení vlády č. 308/2015. Do běžné údržby se počítá i malování a čištění vybavení bytu. Co se týče kvality výmalby, měla by odpovídat kvalitě (a dále např. barvě) předchozí. Můžete písemně uvědomit pronajímatelku o tom, že jste toho názoru, že vymalováno bylo v dostatečné kvalitě a nesouhlasíte s tím, že by se mělo malovat znova, a požadujete částku uhrazenou z kauce na nové vymalování zpět. Pokud máte fotodokumentaci bytu na počátku pronájmu a poté, můžete přiložit tyto fotografie k podpoře Vašich argumentů.

Co se týče opravy sporáku a lišty, lze je počítat do drobných oprav ve smyslu § 4 a § 5 uvedeného nařízení. Nařízení ale stanoví roční limit nákladů za drobné opravy (pozor nepočítají se sem náklady běžné údržby) - pokud by součet nákladů za drobné opravy přesáhl v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy. Zkuste proto spočítat, kolik to vychází ve Vašem případě. Drobné opravy pak máte povinnost hradit jen do této částky.

Zpět do Bydlení