Právo na vaší straně

Bydlení: Problém po vystěhování

5.5.2016

Spor s majitelem

Kvůli bývalému majiteli bytu jsme se nemálo zadlužili. Nebyl schopný vyměnit okna, která byla v katastrofálním stavu a některá držela jen díky tomu, že jsme je přivrtali. Rozhodli jsme se tedy zadlužit a okna vyměnit na vlastní náklady v domnění, že nám majitel alespoň po splátkách okna splatí. Jedná se o částku 24 000,-Kč. A dále, když jsme se z tohoto bytu stěhovali, jsme v něm zanechali nábytek, který chtěla budoucí nájemnice. Jedná se o 4 000,-Kč (dvě skříně a jeden kuchyňský bar). Budoucí nájemnice ovšem po nás chtěla, abychom některé místnosti nechali znovu nahodit, vymalovat a zbavili se plísně. To vše na naše vlastní náklady. Majitel ji ovšem sám před tím informoval, že zde vznikají tzv. tepelné mosty a než se zateplí kompletní obvod střechy, plísně zde budou vznikat. My jsme byt pouze vymalovali a předali majiteli bytu, který neměl žádné námitky. Nyní, kdy již nová nájemnice bydlí, nás nařkla, že jsme neprovedli úpravy, které chtěla a musela si pozvat zedníky, aby ji vše udělali tak, jak chtěla a protože měla takové výdaje, nábytek nám tedy nezaplatí (i když si ho samozřejmě nechala). Nyní jsme ve svízelné situaci, protože nic nebylo písemně stvrzeno. Nemáme písemný souhlas o výměně oken, ani dohodu o prodeji nábytku. My se z bytu vystěhovali s vidinou lepšího života. Našli jsme si větší byt, kde by i náš roční syn mohl mít vlastní pokoj, zbavili se plísně, ve které jsme žili a dýchali, ovšem nyní začínáme litovat, když vidíme chování bývalého majitele a nové nájemnice.

Dobrý den,

z dotazu není zřejmé, kdy byla nájemní smlouva uzavřena, proto uvádím aktuální úpravu dle občanského zákoníku. Bez znalosti konkrétní nájemní smlouvy lze odpovědět pouze obecně. Nájemce odstraní v bytě změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele, ledaže pronajímatel nájemci sdělí, že odstranění změn nežádá; nájemce přesto nemůže žádat vyrovnání, i kdyby se změnami hodnota bytu zvýšila. Pokud tedy nájemci neměli souhlas pronajímatele s výměnou oken, pak nemůžou žádat jejich zaplacení ani bezdůvodné obohacení vzniklé zhodnocením bytu.

K druhé části dotazu, kdy nájemci zanechali v bytě své movité věci, lze uvést, že pokud došlo k jejich prodeji na novou nájemkyni, pak mají právo na zaplacení kupní ceny. Kupní smlouva nemusí být písemná, ale je nutné její uzavření prokázat. Pokud k prodeji nedošlo, pak jsou vlastníky movitých věcí stále původní nájemci a mají právo na vydaní věcí.

Zpět do Bydlení