Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Proplacení dříve ukončené výpovědní doby

6.4.2018

Výpovědní lhůta

Dobrý den. Od zaměstnavatele obdržím výpověď z organizačních důvodů. Pravděpodobně po mě bude zaměstnavatel chtít ukončit práci dříve, než po uplynutí dvouměsíční výp. lhůty. Mám nárok na to, aby mi kromě odstupného proplatil i výpovědní lhůtu, o kterou skončím dříve? Jak podrobně toto musí být uvedeno ve výpovědi z organizačních důvodů, abych měl nárok na proplacení jak zkrácené výpovědní doby tak odstupného? Děkuji.

Dobrý den,

v případě výpovědi danou zaměstnanci z důvodu nadbytečnosti má zaměstnanec nárok na to, aby mu do skončení výpovědní doby byla přidělována práce, za kterou bude dostávat mzdu. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci práci nebude přidělovat, jedná se o překážku v práci na jeho straně a zaměstnanci náleží náhrada mzdy. Pokud tedy takovouto výpověď obdržíte, máte nárok na mzdu po dobu výpovědní doby. Této povinnosti se zaměstnavatel může zprostit, pokud s Vámi uzavře dohodu o skončení pracovního poměru. V případě dohody se výpovědní doba neuplatní a mzda náleží do konce pracovního poměru. S takovouto dohodou byste však musela souhlasit. Nárok na odstupné v případě dohody má zaměstnanec pouze, pokud lze prokázat, že tato dohoda byla uzavřena z důvodu nadbytečnosti.

S pozdravem, Vašenároky.cz