Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Proplacení svátků při DPČ

13.12.2018

Státní svátek

Od listopadu 2018 pracuji na DPČ (pod agenturou), vždy pondělí a úterý. Nyní svátky vycházejí na pondělí a úterý. Mám nárok na proplacení těchto svátků?

Dobrý den,

Podle § 115 odst. 3 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Jelikož však máte uzavřenou dohodu o provedení činnosti, za kterou nenáleží mzda, ale odměna z dohody, uvedený paragraf se na Vás nevztahuje a nárok na proplacení svátků Vám nevznikne.