Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Propustka od zaměstnavatele pro doprovod k lékaři

6.4.2018

Lékař

Pracuji na operačním sále - ranní směna se službami, zaměstnavatel nám nyní dal na vědomí, že návštěvu lékaře si musíme vyřídit ve svém volnu - po službě nebo vyměnit službu či si vzít náhradní volnu, nám které máme přesčasové hodiny by jinak ztrhli návštěvu u lékaře z těchto přesčasů . Na doprovod obou invalidních rodičů k lékaři si prý mám vzít náhradní volno nebo dovolenou. Musí mít rodiče / je jim 81 a 83 let - jsou nemobilní / stejné bydliště jako já, abych je mohla doprovodit? A za jakých podmínek ? U zaměstnanců,kteří nemají přesčasové hodiny problém vrchní nedělá. Děkuji za odpověď Hana Soukenková

Dobrý den,

Zákoník práce stanoví osobní překážky na straně zaměstnance, pro které je zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Tam přitom spadá i doba ošetřování člena domácnosti v případech podle § 39 zákona č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění, který stanoví, že na tzv. ošetřovné má nárok i zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Podmínkou nároku na ošetřovné však je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti. Tato podmínka neplatí pouze v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. Pokud tedy s rodiči žijete v jedné domácnosti, nárok na ošetřovné jako takový Vám vzniká. Důležité je však zpozornět a řádně prozkoumat, zda vaše pracovní pozice nespadá pod některou z kategorií vymezenou v ustanovení § 39, odstavce 5 zákona o nemocenském pojištění, u kterých nárok na ošetřovné nevzniká (např. příslušníci, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby aj.)

S pozdravem,

Vaše nároky.cz