Právo na vaší straně

Bydlení: Reklamace nemovitosti

22.8.2016

Skryté vady nemovitosti

Dobry den, Letos v červnu jsme koupili byt, který byl uváděn jako ve velice dobrem stavu s repasovanými okny. Okny nám zateklo při bource do byty a voda protekla i k sousedům a poškodila strop. Sousedi mají stejná okna jako my. RK sousedům reklamaci uznala s tím, že šlo o byt, který byl developer rekonstruoval. V našem případě nám reklamaci stejné vady zamítli s tím, že byt nebyl rekonstruován developerem a na reklamaci nemam nárok. Ohání se tím, že byt byl uváděn před rekonstrukci a že nám poskytli slevu z kupní ceny. Sleva není v kupní smlouvě nikterak specifikovaná a ani zmíněna. Dekuji

Dobrý den,

vada tkvící v tom, že zatéká okny, může být s vysokou pravděpodobností považována za skrytou ve smyslu § 2100 občanského zákoníku (nebylo by tomu tak jen např. pokud při předání nebyla na stěnách kolem oken patrná vlhkost nebo mapy). Skryté vady zakládají práva kupujícího z vadného plnění. I pokud by ale vada byla zjevná, tj. šlo ji poznat již při uzavření smlouvy, prodávající za ni odpovídá, když kupujícího výslovně ujistil, že věc je bez vad (v tomto případě uvedl, že okna jsou repasovaná).

Práva z vadného plnění musíte uplatnit přímo u kupujícího (nikoliv u zprostředkovatele). Pokud šlo o osobu, jejímž předmětem podnikání je prodej bytů (např. Vámi uvedený developer), nemůže v žádném případě práva spotřebitele z vad omezit. K takovému omezení se ze zákona nepřihlíží. Pokud by byla prodejcem osoba, která v této oblasti nepodniká, lze sice práva z vad omezit, ale takové omezení nesmí být v rozporu s dobrými mravy (např. pokud by tvrzení, že okna byla repasovaná, bylo nepravdivé a prodávající Vás chtěl záměrně uvést v omyl). Pokud Vám byla poskytnuta sleva z důvodu vady a není to uvedeno v kupní smlouvě, bude skutečnost, že nižší cena byla ujednána pro tuto vadu, prokazovat prodávající, a bez písemného podkladu jsou jeho šance velmi nízké. Navíc pokud máte uschovanou nabídku, kde se uvádí, že okna byla repasována, pak si realitní kancelář protiřečí.

Doporučuji Vám vyzvat prodávajícího k tomu, aby vady odstranil, v tomto případě půjde zřejmě o opravu nebo o výměnu oken. Pokud by nezjednal nápravu v přiměřené době, máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Práva z vad se nijak nedotýkají práva na náhradu škody, která vznikla na stropě Vašich sousedů. Tu můžete uplatňovat vedle výše uvedených nároků.

Zpět do Bydlení