Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Renta po nemoci z povolani

22.8.2016

Nemoc z povolání

Dobrý den. 31,10,2011 iy byla zjistěna nemoc astma bronchiale léčba hlášena 21,9,2012 jako nemoc z povolání. Jelikož mám odpracováno 43 let a 9 měsíců tak sem šla do důchodu. A chtěla bych vědet, zda li mám jako důchodce nárok na rentu či nikoliv. Děkuji. H.

Dobrý den, tzv. renta, neboli náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ve smyslu § 271b zákoníku práce, přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil 65 let nebo důchodový věk. Ve Vašem případě Vám bohužel nenáleží.

Nároky plynoucí z nemoci z povolání už jsou bohužel promlčená, neboť uplynula tříletá promlčecí lhůta, nemůžete tak už uplatnit ani nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění (pokud např. nemůžete vykonávat pro nemoc z povolání sport, který jste vykonávala předtím, atd.), účelně vynaložené náklady spojené s léčením (na léky, cestovné na dojíždění na kontroly k lékařům atd.) a ani na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.