Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Snížení fixní části odměny

8.11.2016

Nevyplacená mzda

Dobrý den, pracuji ve firmě, na OSVČ a mám smlouvu o administrativní spolupráci, kde mám uvedený fixní část mzdy 15 000 Kč za měsíc, zbytek jsou pak bonusy za odvedenou práci, prodané smlouvy. Ale cca ve druhém měsíci po nástupu, mi oznámili na poradě, že fixní plat je podmíněn určitým počtem schůzek za týden nebo prodanou produkcí a tím pádem, když to nesplním, tak se fix krátí. Ve smlouvě tato podmínka není. Mají na takovéto krácení nárok? Děkuji Z.K.

Dobrý den,

V případě, že jste uzavřel smlouvu, kde máte fixní část odměny jasně stanovenu, tak máte právo na tuto odměnu. Případné změny smlouvy jsou podmíněny souhlasem obou smluvních stran. Pokud ovšem dojde k faktické změně, je třeba namítat platnou smlouvou uzavřenou mezi stranami.