Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Špatně vypočítaná dovolená?

2.11.2018

Dovolená

Dobrý den, nastupovala jsem do zaměstnání od 4.9.2018. Můj zaměstnavatel poskytuje 25 dní dovolené za celý kalendářní rok. Nyní mi bylo sděleno, že jelikož jsem neodpracovala celý kalendářní měsíc, nemám nárok za tento měsíc nárok na dovolenou. Zůstatková dovolená do konce kalendářního roku byla vypočtena na 6 dnů? Je to správně? Opravdu kvůli 1 pracovnímu dni přijdu o nárok na celou dovolenou za měsíc září 2018? Děkuji za Vaši odpověď. J.

Dobrý den,

v tomto případě je tomu skutečně tak, jak uvádí zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že Váš pracovní poměr netrval celý rok, vznikl Vám nárok na poměrnou část dovolené, jestliže jste u zaměstnavatele odpracovala alespoň 60 dnů. Poměrná část dovolené činí jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru.