Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Srážka ze mzdy za odevzdané věci

29.12.2015

Nevyplacená mzda

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co dělat. Byl jsem přijat Agenturou na práci s ubytováním zdarma a proplacením jednoho jízdného, jako pomocný strojírenský dělník. Smlouva byla sjednána a podepsána od 10.11. 2015 do 31.5.2016, a sjednána zkušební doba na 3 měsíce. ale najednou nastal zvrat, neobsazovali mě na směny, že nemají práci a že by potřebovali svářeče. Protože jsem měl svářečský průkaz (sice prošlý, ale to prý nevadí, doděláte to zde), jel jsem si pro něj dodatečně domů. odpracoval pouze 45 hodin za to období, ne mojí vinou a 27.11.2015 mi bylo sděleno, že v souladu s ust.§ 66 ZP se pracovní poměr končí bez udání důvodu. Nic jsem neporušil, Pracovní oblek a boty řádně odevzdal a přesto mi je zaúčtovali ve srážce z platu a stejně tak mi bylo strženo za ubytování a cestovné neproplaceno. jak mám postupovat. Děkuji za poradu,

Dobrý den,

bohužel, zaměstnavatel opravdu může podle zákoníku práce zrušit pracovní poměr ve zkušební době bez udání důvodu. Co se týká proplacení jízdného, tak zde bude záležet na tom, co jste měl sjednáno ve smlouvě. Pokud Vám však byla poskytnuta záloha na cestovní náhrady, je zaměstnavatel oprávněn Vám ji započíst na částku Vaší odměny za práci v případě, že mu tuto zálohu řádně nevyúčtujete a písemně nedoložíte. V případě pracovních pomůcek se jedná a o tzv. svěřené věci, které jste povinen vrátit zaměstnavateli při skončení pracovního poměru. Pokud jste tak učinil, neměl by Vám zaměstnavatel nic účtovat, budete však muset prokázat, že jste věci opravdu řádně vrátil, nejlépe nějakým dokladem nebo svědeckou výpovědí třetí osoby. Pokud máte jak toto prokázat, můžete tyto námitky uplatnit písemně u zaměstnavatele, jestliže Vám ani pak nebude ochoten zaměstnavatel vrátit částku, kterou Vám strhnul z Vaší odměny, bude se jednat o bezdůvodné obohacení a nezbude Vám nic jiného, než svůj nárok uplatnit u soudu.