Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Uplatnění nároku na odškodnění

7.7.2017

Nemoc z povolání

Dobry den chci se zeptat v roce 2011 mi paleta piv přiskřipla ruku,byl mi zjištěn karpalni tunel.Několik let to bylo v pohodě nyni mam jit na operaci.Mam narok na odškodne ,připadně nemoc z povolani.V teto firmě už nepracuji.

Dobrý den,

podle nového občanského zákoníku činí subjektivní promlčecí lhůta v případě pracovního úrazu 3 roky. Pokud se však úraz stal v době účinnosti starého občanského zákoníku, do roku 2014, činí promlčecí lhůta pouze 2 roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

Při škodě na zdraví platí, že jednotlivé složky práva na náhradu škody (náklady léčení, ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti, resp. při invaliditě, bolestné a odškodnění za ztížení společenského uplatnění, jednorázové odškodnění při usmrcení) jsou samostatné nároky a ty se jako takové i samostatně promlčují. Počátek běhu jednotlivých promlčecích lhůt se proto může v závislosti na okolnostech různit.

Za počátek běhu promlčecí lhůty u nákladů léčení se považuje den vynaložení těchto nákladů, nejpozději pak den skončení léčení; u náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti zpravidla v okamžiku, kdy poškozenému byla vyplacena poslední dávka nemocenské; u bolestného zásadně ukončením léčebného procesu, resp. ustálením zdravotního stavu poškozeného; u odškodnění za ztížení společenského uplatnění den, kdy jsou prokazatelné nepříznivé trvalé následky pro životní úkony poškozeného, pro jeho životní a společenské uplatnění a pro plnění jeho životních úkolů a je možno je ohodnotit.

Pro případné posuzování nemoci z povolání platí, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Doporučujeme Vám navštívit lékaře, který Váš zdravotní stav posoudí a může Vám nemoc z povolání přiznat.

S pozdravem

Vaše nároky.cz