Právo na vaší straně

Pojišťovny: Vyčíslení renty dle výdělku

3.8.2017

Renta

Děkuji,ale mě šlo o to,že od července jsem nastoupila po PN-přímo na dovolenou(po které mě chtějí propustit)Jde mi tedy o to,jestli se mi bude pravděpodobný výdělek přepočítávat(vzhledem k dubnovému zvyšování)z důvodu vyčíslení renty...ta se vypočítává PO nemocenské a opětovném nástupu do zaměstnání?Děkuji

Dobrý den,


náhrada za ztrátu na výdělku („renta“) se vypočítává jako rozdíl mezi výdělkem dosahovaným před pracovním úrazem a výdělkem dosahovaným po něm (výše renty se tedy může měsíc od měsíce lišit). V době pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu náleží náhrada za ztrátu na výdělku ve výši rozdílu průměrného výdělku před pracovním úrazem a náhradou mzdy a nemocenskou, kterou zaměstnanec obdrží v době pracovní neschopnosti.Ve Vašem případě bude pro výši renty rozhodující průměrný výdělek před pracovním úrazem, pokud k němu tedy došlo v době před zvyšováním mezd, bude v původní výši, dubnové zvyšování by tedy na rentu mít vliv nemělo. Od něj se bude odečítat, jak již bylo uvedeno, výdělek současný, případně invalidní důchod. V době, kdy je zaměstnanec, který má nárok na rentu, bez zaměstnání, vypočítává se tato renta jako rozdíl mezi průměrným výdělkem dosahovaným před pracovním úrazem a tzv. „fiktivním výdělkem“ ve výši minimální mzdy.

V případě následné pracovní neschopnosti z důvodu jiného, než je pracovní úraz se renta vypočítává jako rozdíl mezi výdělkem dosahovaným před pracovním úrazem a výdělkem, ze kterého se vypočítávají dávky nemocenského pojištění.Výše průměrného výdělku dosahovaného před úrazem, ze kterého je dále vypočítávána renta, se potom zvyšuje (valorizuje) nařízeními, které za tímto účelem vydává vláda většinou jednou ročně.


S pozdravem, Vašenároky.cz