Právo na vaší straně

Stát: Vyhláška o rušení nočního klidu

30.6.2017

Spor s obcí

Prosim smí obec vydávat výjimky z obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu.Předem Děkuji.

Vážený pane,

pokud pořadatelé chtějí realizovat akci i po dvaadvacáté hodině takovým způsobem, že by narušovali noční klid, potřebují k tomu udělení výjimky, kterou je možné zakotvit v obecně závazné vyhlášce obce. Obecně závaznou vyhlášku schvaluje zastupitelstvo, které je třeba svolat alespoň 7 dní před jeho konáním, a nabývá účinnosti 15. dnem po jejím zveřejnění na úřední desce.

S pozdravem,

Vaše nároky

Zpět do Stát