Právo na vaší straně

Pojišťovny: Výpověď pojistné smlouvy

19.11.2015

Vypovězení pojistné smlouvy

Dobrý den. V roce 2009 jsme u pojišťovny Slavia uzavřeli smlouvu na rodinné cestovní pojištění č.: 0059073139. Pojistka je zaplacena do 06/2016. Nyní jsme chtěli smlouvu vypovědět jelikož nám smlouva nevyhovuje a musíme se připojišťovat. Chtěli jsme pojistku vypovědět podle § 2810 a § 2765 Nového Občanského zákoníku. Pojišťovna nám odpověděla, že výpověď nemůžou akceptovat, jelikož byla uzavřena v roce 2009 a nový občanský zákoník se na ni nevztahuje.Údajně lze smlouvu vypovědět jenom 6 týdnu před koncem cyklu, tj. 06/2016. Má pojišťovna SLAVIA pravdu?

Dobrý den,

závazky vzniklé před účinností nového občanského zákoníku se až na výjimky řídí dosavadní právní úpravou, tedy občanským zákoníkem z roku 1964. Proto se i vaše pojistná smlouva bude řídit dle starého občanského zákoníku, jak tvrdí pojišťovna.

Pro posouzení možnosti výpovědi je důležitý obsah samotné pojistné smlouvy a k ní náležících pojistných podmínek, kde jsou podmínky zániku pojištění včetně výpovědi podrobně stanoveny. Možnost vypovědět smlouvu nejpozději do 6 týdnů před koncem pojistného období je však u pojistek běžnou praxí.