Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Výpověď pro opětovné zdravotní důvody

7.6.2017

Nemoc z povolání

Dobrý den.Jsem v ČID několik let pro vadu v rukách-kamptodaktylii, dříve jsem vykonávala práci ve fabrice. Na ÚP mi byla jako ČID doporučena práce v call centru, kde však jsem celé 4 hodiny v kuse na pc, jelikož se mi znovu objevily potíže s rukama, pro které mám přiznán ČID, budu muset toto zaměstnání opustit. Je možné dát znovu výpověď ze zdr. důvodů? S touto vadou mě zde totiž zaměstnali nebo mám dát výpověď rovnou s 2 měsíční výp. lhůtou? Jinou pozici zaměstnavatel nenabízí, než jen tuto. Děkuji za případnou odpověď.

Dobrý den,

zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže, podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. Jinak je nutné podat výpověď s běžnou výpovědní dobou, pokud se s zaměstnavatelem nedohodnete jinak.

S pozdravem

Vaše nároky.cz