Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Výpověď ze strany zaměstnance v době nemocenské a nástup do práce

7.6.2018

Nemocenská Výpovědní lhůta

Dobrý den,nyní jsem na nemocenské,chci dát v práci 2 měsíční výpovědˇ.Mohu celé ty 2 měsíce marodit a pak rovnou odejít ze zaměstnání,nebo ta má výpovědˇ bude platná až nemocenskou ukončím a budu muset ty 2 měsíce ještě v zaměstnání oddělat?Děkuji předem za odpovědˇ.

Vážená paní, vážený pane

Jestliže zaměstnanci vznikne po obdržení/dání výpovědi pracovní neschopnost, je rozhodující, zda poslední den výpovědní doby bude tato pracovní neschopnost trvat nebo byla ukončena v jejím průběhu. Uplyne-li poslední den výpovědní doby v ochranné době (např. dočasná pracovní neschopnost), dochází ke stavení běhu výpovědní doby. Ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodlužení pracovního poměru netrvá. Učiní-li zaměstnanec takové prohlášení, pak po uplynutí zákonné výpovědní doby pracovní poměr skončí i když ještě neskončila ochranná doba.

S pozdravem

Vaše nároky.cz