Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Výpověď ze strany zaměstnavatele a neuvedení důvodu

24.4.2018

Výpovědní lhůta

Zaměstnavatel se rozhodl ukončit se mnou pracovní poměr k datu 30.6.2018 (dvouměsíční výpovědní lhůta, která by měla začít běžet od 1.5., pokud podepíši). V návrhu dohody navrhuje mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku měsíční mzdy. Protože ukončení pracovního poměru navrhl zaměstnavatel, aniž by se mnou měl nějaké problémy při výkonu práce nebo došlo k opomenutí pracovní povinnosti z mé strany, ráda bych uplatnila všechny své zákonné nároky. Proto se obracím na vás o právní radu, zda je pro mě takto navržená dohoda výhodná a zda pro mě nebude lepší nechat se "vyhodit" výpovědí pro nadbytečnost.

Dobrý den,

pokud by Váš pracovní poměr byl ukončen výpovědí pro nadbytečnost, náleželo by Vám odstupné, jehož výše se odvíjí od trvání pracovního poměru, otázka, co je výhodnější, záleží tedy na tom, jak dlouho trval Váš pracovní poměr. Dále by v případě ukončení pracovního poměru dohodou bylo dobré, aby tato dohoda byla zdůvodněna vážnými důvody na straně zaměstnavatele, aby Vám nebyla ponížena podpora v nezaměstnanosti.

S pozdravem, Vaše nároky.cz