Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Výpověď ze zdravotních důvod a výpovědní lhůta

28.4.2018

Výpovědní lhůta

Dobrý den, ze zdravotních důvodů,jsem požádala personální oddělení o přeřazení z 12.hodinové pracovní doby nepřetržitého provozu (noční-denní na osmihodinovou pracovní dobu, místa tam se dají najít. Paní slibila, že to zjistí a dá mi vědět. Pak mi po třech dnech volala s tím, že žádné místo se tam pro mě nenašlo, ale vím, od kolegyň, že v těch dnech nabízela pr. pozice ostatním spolupracovnicím, aby místa obsadili. Tím pádem musím dát výpověď, protože prací na směny se zhoršil můj zdravotní stav během 7 měsíců, od lékaře mám doporučení, aby mě přeřadili na osmihodinovou pracovní dobu, Do práce jsem chodim včas, myslím, že jsem pracuji dobře . Když jí podám tento měsíc k 30 a udám zdravotní důvody, kdy mi skončí pracovní poměr? Nebo též musím čekat 2 měsíce? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

zákoník práce stanovuje následující :

(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,

a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

Z toho důvodu bude tedy především záležet na tom, co je konkrétně napsáno ve Vašem lékařském posudku. Pokud v něm není uvedeno výše zmíněné, obáváme se, že budete muset dodržet výpovědní lhůtu uvedenou ve smlouvě.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz