Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Výpovědní lhůta

11.8.2017

Výpovědní lhůta

Dobrý den,pokud je na výpovědi razítko pošty s datumem 31.7.,bere se toto datu jako doručení zaměstnavateli a výpověď běží od 1.8.? Děkuji

Vážená/ý

Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Je tedy třeba zjistit, kdy byla výpověď doručena.

S pozdravem, Vaše nároky.cz