Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Výpovědní lhůta při pracovní neschopnosti

17.5.2017

Výpovědní lhůta

Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti a chtěl jsem podat výpověď. Nadřízená mi ale tvrdí, že výpověď podat sice mohu, ale dvouměsíční výpovědní lhůta mi začne běžet až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla pracovní neschopnost ukončena. Nikoli prvním dnem měsíce následujícího, kdy výpověď v době trvání pracovní neschopnosti podám. Že je neslučitelné, aby běžela výpovědní lhůta v době pracovní neschopnosti, přestože výpověď bych podal já. V zákoníku práce jsem to bohužel nenašel. Mockrát děkuji za odpověď. Přeji krásný den! Vít

Dobrý den,

výpovědní doba skutečně začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. To, že jste v tu dobu v pracovní neschopnosti, nemá na běh výpovědní doby vliv, pokud výpověď podává zaměstnanec.

S pozdravem

Vaše nároky.cz