Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Výpovědní lhůta při těhotenství

27.11.2017

Výpovědní lhůta

Dobrý den,mam týden po zkušební době a jsem na rodičovské dovolené zároveň synovi jsou 2 roky a Od nového roku jde přítel do práce bohužel nám to moc vycházet nebude,tím pádem bych chtěla v práci dát výpověď a být doma se synem a druhá otázka jsem v začínajícím těhotenství ještě to nemám potvrzené lékařem můžu odejít aniž bych musela dodržet výpovědní lhůtu?

Dobrý den,
bohužel jsme ze zadání nebyli schopni s jistotou určit přesné znění první otázky.

Co se týká odpovědi na druhou → okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je sice zákoníkem práce umožněno v § 56, ale jen v případě, jestliže „podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce“ nebo mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu či její část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Řešení Vaší situace skýtá spíše dohoda se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru dle § 49 zákoníku práce, neboť zde je možné ukončit pracovní poměr sjednaným dnem. Rádi bychom však dodali, že dle skutkového stavu, který jste nám nastínila, je Vaše situace vcelku komplikovaná, a na přesné posouzení nemáme dostatek informací, proto jsme uvedli pouze obecnou odpověď.

S pozdravem

Vaše nároky.cz