Právo na vaší straně

Bydlení: Vystěhování neplatiče nájemného

19.6.2017

Nájemní smlouva

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat máme v bytě nájemníka, který nám přestal platit, úplně komunikovat a jelikož nám neodevzdal ani klíče od bytu, tak tam nemůžeme jít ani na kontrolu. Daly jsme mu s mamkou měsíční výpověď, jenže se nevystěhoval a ani nebyl doma. Vystěhování mělo proběhnout 1.6.2017. Prý když to neudělal, tak se mu musí dát znovu tříměsíční výpovědní lhůta a ještě od následujícího měsíce, což v závěru dělá měsíce 4. Nájem sice není nijak závratný, protože se jedná o garsonku ve Frýdku-Místku, ale pro mě jsou další 4 měsíce likvidující, protože sama skončím zadlužená. Prosím Vás jsem už úplně zoufalá není nějaká možnost, jak neplatiče vystěhovat? Děkuji a přeji hezký den. S pozdravem, Eva Jurečková

Vážená paní,

klasická výpovědní doba je skutečně 3 měsíční. V případě neplacení nájemného podle nájemní smlouvy má však pronajímatel právo vykázat nájemníka s okamžitou platností po uplynutí 3 měsíců od doby, kdy nájem přestal chodit. Poté musí nejpozději do měsíce byt opustit a předat pronajímateli. V případě hrubého porušení nájemní smlouvy (závažné úmyslné škody na bytě, obtěžování sousedů) nemusí pronajímatel dávat výpovědní dobu žádnou (stále ovšem platí, že nájemník byt odevzdá nejpozději do měsíce). Výše popsanému musí předcházet písemné upomenutí nájemníka, že neplní povinnost z nájemní smlouvy. Pokud ani poté nereaguje, první možností by bylo podat na soud návrh na vyklizení nemovitosti. Druhou variantou je písemně nájemníka informovat o tom, že v případě nevyklizení do určitého data do bytu vstoupíte a jeho věci uskladníte s tím, že skladné budete požadovat spolu s doplatkem nájmu soudní cestou. Třetí možností je vstoupit do bytu s vědomím nájemce (písemně oznámit) s tím, že nájemci zadržíte jeho movité věci k zajištění úhrady pohledávky podle § 2234 s odkazem na § 1395 a násl. OZ a zbylé věci opět uskladníte s budoucím vymáháním skladného.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení