Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Žádost o dřívější vyplacení mzdy

18.10.2018

Ostatní

Dobrý den, když pracují jako dpp a ukončením dpp v půlce měsíce,mám nárok na žádost o dřívější vyplacení mzdy po od: pracování hodin v tom samém měsíci ve kterém jsem ukončila dpp? Děkuji

Zákoník práce stanoví, jestliže se však zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, že pro splatnost a výplatu odměny z dohody (pracovněprávní vztah konaný mimo pracovní poměr) se využije obdobně ustanovení § 141 zákoníku práce, které stanoví, že při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu nebo plat nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru – zde by tedy záleželo na formulaci Vaší pracovní smlouvy.