Právo na vaší straně

Bydlení: Žaloba od bytového družstva

12.5.2016

Odškodnění za poškození majetku

Jsem vlastníkem podílu na bytovém domě, provedl jsem na vlastní náklady rekonstrukci balkonu. V rámci zateplení domu byla provedena rekonstrukce balkonu ostatním vlastníkům z "fondu oprav". Na základě rady právníka jsem provedl krácení plateb do "fondu oprav" a nyní jsem byla tato částka předána k soudu, kdy jsem byl uveden jako žalovaný z důvodu neuhrazené částky. Je toto jednání správné. Musím uhradit částku i náklady na právní zastupování, jako žalovaný. Předem děkuji za vyjádření

Dobrý den,

bohužel Vám bez podrobnějších informací nejsme schopní odpovědět, zda jste v právu Vy, či bytové družstvo. Soud může žalobu buď zamítnout a nebo potvrdit, obě strany se však proti rozsudku mohou odvolat. Pokud by soud žalobu potvrdil, budete s největší pravděpodobností muset zaplatit náhrady nákladů protistraně. Pokud by však byla žaloba zamítnutna, muselo by naopak družstvo soudní výlohy platit Vám.

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení