Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zaměstnavatel neplatí včas

16.5.2017

Nevyplacená mzda

Dobrý den, pracuji v podniku 14 měsíců. V pracovní smlouvě máme výplatní termín uveden 15. den v měsíci. Zaměstnavatel nám delší dobu neplatí včas. Výplata i na třikrát. Tento měsíc je to katastrofa. První peníze jsme dostali 26.4. a to 1/5 platu. Chtěla jsem se zeptat co já jako zaměstnanec mohu udělat. Dát výpověd okamžitě a nárok na odstupné. Co dělat. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
jako zaměstnanec můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (konec měsíce následují po měsíci, kdy Vám na mzdu či plat vznikl nárok). Odstupné Vám náleží pouze v případě ukončení pracovního poměru z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

S pozdravem
Vaše nároky.cz