Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zaměstnavatel požaduje zaplacení kvalifikačního kurzu před podáním výpovědi

13.6.2018

Výpovědní lhůta

Na základě lékařského posudku potřebuji dát zaměstnavateli výpověd ze zdravotních důvodů, zaměstnavatel po mě žádá zaplacení svářečského kurzu, má na to nárok? A jak mám s podáním výpovědi postupovat? Děkuji

Dobrý den,

Ve Vašem případě jste nejspíše před absolvováním kvalifikace podepsal se zaměstnavatelem kvalifikační dohodu. Na základě této má zaměstnavatel právo požadovat po zaměstnanci proplacení poměrné části nákladů na jeho kvalivikaci. Vyjímku však tvoří dle § 235/3c situace, kdy zaměstnanec není schopen práci vykonávat na základě lékařského posudku. Pokud teyd prokážete, že nejste již schopen práci, kvůli které jste se kvalifikoval, vykonávat, nenáleží zaměstnavateli právo na proplacení výdajů.

S pozdravem

Vaše nároky.cz