Právo na vaší straně

Zemědělská družstva: Zemědělské družstvo odmítá zaplatit pachtovné

2.11.2018

Ostatní

Dobrý den, v únoru 2018 jsme v dodatečném dědickém řízení zdědili pozemky po dědovi, který zemřel v roce 2012. Zjistili jsme, že na pozemcích hospodaří zemědělské družstvo, to jsme oslovili a domlouváme se na odkupu pozemků. Požadujeme i pachtovné, ale ZD nám řeklo, že máme nárok pouze na 3 roky zpětně. ZD zde evidentně hospodaří po celou svou existenci, což je minimálně od založení roku 1961. Dotaz zní, za kolik let zpětně můžeme požadovat platbu pachtovného?

Dobrý den,

pachtovné můžete v teoretické rovině požadovat za celou dobu, kdy zemědělské družstvo na pozemku hospodařilo. U soudu však bude uplatnitelné pachtovné pouze za 3 roky zpětně s ohledem na 3 letou promlčecí lhůtu. Pachtovné za předcházející roky by Vám soud při uplatnění námitky promlčení ze strany družstva nepřiznal.