Právo na vaší straně

Bydlení: Změna nájemní smlouvy

30.6.2017

Nájemní smlouva

Zdědila jsem byt a v nájemní smlouvě je uvedeno, že nájemné je upraveno (směrem dolů) protože nájemce bude vykonávat správcovství a drobné opravy ještě v jiné nemovitosti. To však již 2 roky nečiní. Ráda bych proto s ním uzavřela novou smlouvu s nájemným v čase a místě obvyklém. On však nechce. Co teď?

Dobrý den,

nejprve tedy bude třeba dosavadní smlouvu vypovědět (na což máte ze zákona právo), a to s tříměsíční výpovědní dobou. Pokud vám však v důsledku závažného porušování povinností nájemcem vznikla značná újma, můžete nájem vypovědět i bez výpovědní doby. Nájemcův souhlas k vypovězení nepotřebujete.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení