Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Změna pracovní doby

8.11.2016

Pracovní doba

Dobrý den. V roce 2000 jsem nastoupil do zaměstnání a ve smlouvě mám vymezenou pracovní dobu (dvousměnný provoz). V roce 2007 ředitel společnosti vydal pracovní řád společnosti, kde konkretizoval pracovní skupiny zaměstnanců a zároveň jejich pracovní doby, V mém případě, změnil z dvousměnného provozu na denní provoz tj. 6,00 - 14,00. V současnosti nový personální pracovník nám tvrdí, že pracovní rád společnosti neplatí a platí staré znění první pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr tj. ta z roku 2000. Prosím o zodpovězení zda má pravdu personální a může nám změnit tímto pracovní dobu? Předem děkuji. S pozdravem P.

Pěkný den,

pracovní řád, je předpis, jenž je nutné přijmout vycházejíce z právního řádu České republiky dle § 306 zákona č. 262/2006 Sb, jako takový je tedy právně závazný. A pokud nedošlo ke schválení nového pracovního řádu, či k jinému faktu, jenž by ovlivnil platnost dokumentu, platí, že by se mělo i nadále řídit stávajícím pracovním řádem.