Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Změna pracovního zařazení

3.3.2017

Pracovní smlouva

V srpnu roku 2017 dosáhnu důchodového věku. Nemám v úmyslu do důchodu odejít. Místo vedoucího pracovníka zastávám 17 let. Můj zaměstnavatel s mým odchodem však počítá, protože bez jakékoliv domluvy se mnou mi předložil nový organigram, kde již jako vedoucí pracovník nefiguruji. Můj dotaz tedy zní: " Může můj zaměstnavatel změnit mé pracovní zařazení, a tudíž i výši platu?" Děkuji za odpověď. Zbyněk Pokorný

Dobrý den,

ačkoli dosáhnete důchodového věku, Váš pracovní poměr u zaměstnavatele trvá, pokud nemáte ve smlouvě sjednáno, že končí dosažením důchodového věku. Změnit Vaše pracovní zařazení by tak bylo možno pouze ze zákonných důvodů, které jsou stanoveny § 41 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tedy pokud byste nebyl schopen dále vykonávat práci ze zdravotních důvodů, bylo by proti Vám zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, případně pokud byste k výkonu dané práce pozbyl předpoklady stanovené právními předpisy - například by byla daná pozice limitována věkem pracovníka předpisy či směrnicemi. Jinak Vás zaměstnavatel může převést na jinou práci pouze a výhradně s Vaším souhlasem.

Další možností by byla výpověď ze strany zaměstnavatele v případě, že by s Vámi chtěl pracovní poměr zcela ukončit. I ta, nicméně, musí být řádně odůvodněna některým ze zákonem stanovených důvodů. Jejich výčet naleznete v § 52 zákoníku práce, který uvádí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z organizačních důvodů, pro zrušení zaměstnavatele či jeho části či jeho přemístění. Dále pak, pokud zaměstnanec nesmí vykonávat práci pro nemoc z povolání či pracovní úraz, případně je k výkonu dlouhodobě nezpůsobilý, a to na základě posudku pracovníka pracovnělékařských služeb, nesplňuje zákonné předpoklady pro výkon dané práce, hrubě porušil svoji povinnost nebo je dán důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru. Předpokládáme, že ani pod tyto důvody Váš případ zařadit nelze. Pokud tedy sám nechcete odejít do důchodu, můžete trvat na tom, aby Vás zaměstnavatel i nadále ponechal na dosavadní pozici.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Dnes jsme pomohli vyřešit již 14 případů
Dnes se k nám registrovalo 31 klientů