Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Změna zaměstnání při nemoci z povolání

4.12.2017

Nemoc z povolání

Po uznání nemoci z povolání jsem setrval u stávajícího zaměstnavatele na jiné pracovní pozici odpovídající mému zdravotnímu stavu, a byl jsem doplácen do průměrného výdělku dosahovaného před nemocí. Nyní jsem zaměstnání výpovědí opustil a nalezl si jiné, ovšem hůře placené místo. Doplácení do průměru mi bylo ponecháno ve stejné částce, jako před změnou zaměstnání, a nejsem tedy doplácen do průměru před nemocí. Pojišťovnou, u níž je původní zaměstnavatel pojištěn, mi bylo sděleno, že jsem se o vlastní vůli připravil o vyšší výdělek změnou zaměstnání, a proto tedy nejsem doplácen do průměru před nemocí, ale jsem doplácej částkou, kterou jsem byl doplácen před změnou zaměstnavatele. Je to tak v pořádku??

Vážený pane,

dle zákona musí člověk, který trpí nemocí z povolání, být doplácen do výše průměrného výdělku před nemocí. Zákoník práce nikde ve svých ustanoveních nezmiňuje, že by renta měla být krácena z důvodu dobrovolné změny práce. V takovém případě by se totiž jednalo o porušení základního práva na práci a volbu zaměstnání. Pokud tedy pojišťovna zaměstnavatele odmítá vyplatit náhrady v plné výši, neváhejte nám zadat případ k posouzení zdarma.

S pozdravem

Vaše nároky.cz